عکس و خبر در باره ی هری پاتر و هرمیون

1- هری 17 ساله میشه و می تونه از جادو استفاده کنه

2-هری نزد دارسلی ها برمیگردد

3-خواهیم فهمید در مورد جزئیات کسانیکه در قسمت قبل زند موندن

4-آن جا کوییدیچ دیگه وجود ندارد

5-هری با ولدمورت خواهد جنگید

6-از جزئیات نامه ای که دامبلدور به خاله پتونیا فرستاد مطلع می شیم

7-چیز هایی زیادی در مورد خاله پتونیا خواهیم فهمید

8-اومبریج و ویکتو و ریتا خواهند اومد

9-خواهیم فهمید دادلی هنگامی که دیوانه سازها او را لمس کردند چه دیده

10-خاطره ی سیریوس شاید برگردد

11-سرگذشت موتور سیریوس را خواهیم دانست

12-ما در مورد پدر و مادر بزرگ هری خواهیم دانست

13-شباهت چشمان هری به مادرش یک امر حیاتی است

14-مدیون بودن ورمیتل در مورد زندگیش به هری بسیار مهم است

15-ماشین آقای ویزلی بر می گردد

16-یک اسم- جادو گر کسی است که توانایی جادو داشته باشد اما پتونیا!!!

17-یک نفر از هم کلاسی های هری معلم خواهد شد

18-ما یاد خواهیم گرفت چرا بعضی مردم روح شده اند

19-شاید دامبلدور و یا لرد ولده مورت باعث قطع رابطه هری شوند!!!

+ سحر شده در سه شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۶ساعت 15:24 PM  نگارنده حسین پاتر |